Oratie Prof. dr. D.W.J. Klomp Academiegebouw Aula

do 10 sep. 16:00 – 17:00 CEST

A View on Powerful Exchange.

Inaugural lecture Dennis Klomp.

For the first time in 384 years, the University of Utrecht will be live broadcasting from the Academy building. On September 10, 2020, at 16:15 CET the inaugural lecture of Professor Klomp will take place.

In a 45-minute lecture, Dennis will be accepting his professorship by sharing his personal quest in tuning precision imaging for patient care. Using cancer care as an example, he will reveal engineering endeavor to detect five different nuclei for enabling metabolic imaging instead of detecting one. He is going to show us how to incorporate 224 receivers in a clinical MRI for imaging physiology, how nerve stimulation can be mitigated by allowing 25-fold faster switching of spatial encoding to save time and cost in health care and why stronger fields up to 14T are needed. In his lecture, he will show that powerful exchange between different professions lead to impressive results like improving efficacy of chemotherapy.
Oratie Dennis Klomp: Krachtige Uitwisseling in Beeld

Op donderdag10 september 2020 om 16.15 uur vindt de oratie van hoogleraar Dennis Klomp plaats met als titel ‘Krachtige Uitwisseling in Beeld’. Voor het eerst in 384 jaar wordt vanuit het Academiegebouw Utrecht de oratie voor het aanvaarden van het lectoraat live uitgezonden.

In de rede deelt Klomp zijn zoektocht naar het afstemmen van precisiebeeldvorming voor patiëntenzorg. Met kankerzorg als voorbeeld, zal hij technologische ontwikkelingen toelichten op het gebied van beeldvormingsfysiologie met een klinische MRI-scanner, waarom sterkere velden tot 14 Tesla bij MRI-scanners nodig zijn en hoe technologische ontwikkelingen tijd en geld in de gezondheidszorg kunnen besparen. Hij zal aantonen dat krachtige uitwisseling tussen beroepen tot indrukwekkende resultaten leidt, zoals bij het voorspellen van de effectiviteit van chemotherapie.